David Toufar

MUDr. David Toufar - oční praxe Sušice

MUDr. David Toufar - oční praxe Sušice

Ceník úkonů

 
Ceník hotovostních plateb v oční ordinaci (výkony nehrazené ZP)
Platnost od 1.1.2012
 
Vyšetření refrakce autorefraktometrem více než 2x ročně 50 Kč
Komplexní oční vyšetření – samoplátce 400,- Kč
Vyšetření zorného pole perimetrem pro účely nehrazené zdravotní pojišťovnou 400,- Kč
Oční vyšetření na řidičský a zbrojní průkaz 300,- Kč
Vystavení potvrzení pro vydání (prodloužení) řidičského průkazu 50,- Kč
Oční vyšetření na žádost zaměstnavatele, Přihlášky na střední a vysokou školu, Sportovní prohlídky (dle rozsahu požadovaného vyšetření a podle Sazebníku výkonů zdravotní pojišťovny) 350,- Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo na písemnou žádost nezdravotnických institucí (s písemným souhlasem pacienta), např. na žádost pojišťovny, policie, soudních znalců, zaměstnavatele ... dle rozsahu (50,- až 250,- Kč)
Vyšetření a zácvik na aplikaci kontaktních čoček (první aplikace) 250,- Kč
Vyplnění jednoduchého formuláře, např. pro přiznání bolestného, pro plnění pojistné události, žádost o lázeňskou léčbu apod. 50,- až 100,- Kč
Odstranění kožních útvarů v oblasti víček dle rozsahu a množství 200,- Kč
 

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
Odborová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna